Det låter som rena grekiskan brukar man säga, men grekiska behöver naturligtvis inte vara ett allt för svårt språk att lära sig trots att det skiljer sig rätt markant från det svenska språket.

Kort sagt så beror det såklart på vad ditt modersmål är för något, vilka baskunskaper du har i andra språk, vilken kontakt du har med det eventuella nya språket och dessutom vilket språköra du har. Ligger det något i att det går att lära sig ett nytt språk på ett par veckor medan man kan traggla sig runt på basnivå i över ett år för att lära sig ett annat? Ett svar på vilket som är världens svåraste språk finns helt enkelt inte, utan svaret är att det allra svåraste språket är högst individuellt. Anledningen är att det inte går att mäta svårighetsgraden i att lära sig olika språk men bland annat beror svårigheter med att lära sig ett nytt språk på hur nära besläktat det nya språket är med det egna gamla språket.

Svenska som modersmål

Har man svenska som modersmål är den allmänna uppfattningen att exempelvis finska är ett av de svåraste språken att lära sig, det beror som nämnt tidigare på att språken är helt obesläktade med varandra. Även latinska språk nämns som de svårare språken dels på grund av att de skiljer sig en del från vår germanska språk uppbyggnad. Medan färöiska tillsammans med tyska kan av många kännas som ett enklare språk att lära sig, trots att det en av de allra längsta orden på tyska är “Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitän” vilket betyder kapten Donau rederi. Tyska och färöiska kan kännas som ett av de lättaste språken att lära sig på grund av samma anledning, svenska och tyska är besläktade med varandra. Vid ett eventuellt andraspråk förändras såklart svårighetsgraden av inlärning av ett tredje språk igen, då man kan utgå från språk besläktade med varandra både på modersmålet och sitt andraspråk. I Sverige är också det engelska språket väldigt utbrett, vi hör det på TV, vi läser och lyssnar på musik som sjungs på engelska, det ger naturligtvis inlärningen av engelska språket en rejäl skjuts.

Språk med annat alfabet

Språk som inte skrivs med bokstäver utan med hundra och kanske ibland tusentals olika tecken såsom japanska eller kantonesiska räknas som de svåraste språken för någon som har svenska som modersmål. Kantonesiska är ett språk där alfabetet främst är i illustrerad form istället för en fonetisk vilket såklart kan ställa till problem för någon som vill lära sig. Genom tonen på det talade kantonesiska språket kan också varje ord ha så många som åtta stycken olika betydelser vilket såklart gör det till ett av de knepigare språken för oss uppe i norr.

Språk med annat alfabet

Arabiska har också ett helt annat alfabet där man läser från höger till vänster och där många bokstäver kan ha upp till fyra stycken olika betydelser. Ljuden på arabiska är dessutom helt främmande för oss vilket gör att det tyvärr lätt kan bli ett hinder när vi försöker lära oss språket.