För de allra flesta krävs det lite ekonomisk hjälp för att klara av att åka utomlands för att studera. Även om man inte har de ekonomiska förutsättningarna för att bara dra iväg och studera på valfritt ställe i en termin, ett år eller mer så ska man inte misströsta, alla har möjligheten men det kan krävas lite mer ansträngning för att nå sitt mål.

Fonder, stipendium och studiemedel

Till att börja med kan man söka studiemedel från CSN även för studier utomlands. Beroende på vilket land du ska studera i och vad du planerar att studera så skiljer det lite på storleken på ditt studiestöd. Vissa länder och studier kan ge ett förstärkt studiestöd från CSN. Det finns utöver de pengar du kan söka från CSN flera olika stipendier och fonder som du kan söka till för att få extra ekonomiskt stöd till dina studier. Vilka stipendier och fonder du kan söka beror, som allt annat, mycket på vad du ska läsa och var. Beroende på vilken skola du söker till finns olika stipendier. Du kan söka för särskild talang inom något som sport, musik eller annat.  I USA är sportstipendium väldigt vanligt och ger många som inte annars haft den möjligheten, chansen att läsa på universitet. USA är kanske det land där det tillhandahålls flest stipendier. Här finns stipendier att söka för de som kommer från familjer som inte har den inkomst som krävs. Kan man uppvisa familjens ekonomi finns möjlighet till så kallad ”Financial Aid” på de flesta skolorna. Man kan också få förtur om man tillhör en minoritet eftersom skolorna förespråkar mångfald.

Betygen alltid det viktigaste

Såklart är det allra viktigaste att man har bra betyg. Oavsett om du söker ett idrottsstipendium eller för någon annan talang finns alltid betygen med i bilden också. Det finns även många stipendier som söks enbart på betyg så det finns all anledning att lägga manken till för fina betyg att skicka med i din stipendieansökan. Du kan leta upp många stipendier på nätet redan innan du bestämt studieort, stipendier som är oberoende av var du hamnar eller vad du ska läsa. När det sedan är bestämt var du ska finns mer precisa stipendier att söka för att hjälpa dig på vägen mot dina mål.

Var söker man?

När det är dags att börja leta specifika stipendier för dig att söka kan man söka på många vägar. Till att börja med söker du i landet dit du ska åka för att hitta lämpliga stipendier för dina mål och drömmar. Via skolan du valt kan du hitta fler fonder och stipendier att söka och det är hos skolan du får den bästa informationen om hur och vad du behöver göra för att uppfylla deras kriterier. Du kan sedan gå vidare med staden du kommer att bo i. Vi har även här i Sverige flera stipendier och fonder du kan söka för olika länder och studier. Du kan börja med att prata med studievägledaren på din skola som kan ge dig tips och råd. Man kan vidare kolla med sin hemkommun eller sina föräldrars fackförbund som också brukar dela ut stipendier till sina anställdas barn.

Var söker man?

Det gäller att vara påhittig och envis, den som söker – finner!