Att lära sig ett nytt språk kan vara både givande och användbart. Ju vanligare språket är, desto mer användbart blir det att lära sig det. Om du exempelvis lär dig mandarin så kan du tala med ungefär en sjättedel av världens befolkning. Engelska är så klart användbart eftersom det studeras som andraspråk i många delar av världen. Följande är lite grundläggande information om de mest talade språken i världen.

Mandarin

Mandarin är det mest talade språket i världen och tillhör den sinotibetanska språkfamiljen. Två tredjedelar av den kinesiska befolkningen har mandarin som modersmål, och det är också ett av de svåraste språken du kan välja att lära dig. Det har fyra toner – hög, stigande, låg och fallande, och dessa fungerar som fonem (betydelseskiljande ljud) i språket. Mandarin har också otaliga dialekter som skiljer sig mycket åt.

Engelska

Engelska är världens mest spridda språk och fungerar idag som internationellt hjälpspråk. Det hjälper alltså människor som har olika modersmål att tala med varandra. Det är någonstans mellan 300 och 400 miljoner människor som har engelska som modersmål, och ännu fler (ungefär en halv miljard) som har det som andraspråk. Engelska är ett germanskt språk och är alltså i samma språkfamilj som till exempel tyskan och svenskan.

Hindi

Indien har 23 officiella språk, och Hindi är det allra vanligast förekommande. Det är ett indoariskt språk som talas av över en halv miljard människor i världen enligt Encyclopedia Britannica. Förutom i Indien så talas det även i länder som Sydafrika, Bangladesh, Yemen och Uganda. Från hindi har vi bland annat fått orden schampo, djungel och bungalow.

Spanska

Ungefär 400 miljoner människor i världen har det romanska språket spanska som modersmål, och språket talas mest i syd-, central- och nordamerika. Den folkrikaste spansktalande nationen är Mexiko, följt av Colombia och Argentina.

Spanska

Arabiska

Arabiska är ett semitiskt språk som talas av mellan 250 och 300 miljoner människor i världen. Precis som mandarin har arabiskan många dialekter som skiljer sig vitt från varandra. Arabiskan i Oman är till exempel så annorlunda från den marockanska att talare av dessa dialekter kan ha stora problem att förstå varandra.

Avslutning

När det kommer till språk är det så klart som med mycket annat. Ju mer intressant och roligt du tycker det är att lära dig språket, desto bättre och snabbare går det att ta in information och få in vanan för det. Kanske vill du lära dig isländska trots att det bara finns lite över 300,000 människor i världen som talar det. Kanske vill du ta dig an utmaningen att lära dig mandarin som talas av ungefär en miljard människor, trots att det är så annorlunda från svenskan och kan ta uppemot ett årtionde av disciplinerade studier att lära sig behärska. Eller så väljer du kanske att lära dig arabiska, ett språk som har fått en allt mer viktig roll i det moderna svenska samhället. Vad du än väljer, se till att du uppskattar och trivs i dina studier, och upptäck möjligheterna som uppstår med hjälp av förbättrad internationell kommunikation.