Framtidens språk

Språk är något levande som är i konstant förändring. Det finns mängder av böcker som behandlar hur språket har utvecklats under de senaste åren, men frågan är hur kommer språket att vara i framtiden? Vad har hänt med språket de senaste åren och vilken utveckling ser vi vara på väg?

Mindre informellt

En stor skillnad på språket under relativt kort tid är att svenskan har blivit betydligt mindre informell. För bara 100 år sedan var det helt otänkbart att säga du till någon som du möjligen inte kände riktigt bra. Barn skulle niga och vara väldigt hövlig gentemot vuxna människor. Idag är det inte samma formella ton i skolan och mot äldre personer, utan det är helt normalt att stoppa en person och fråga “Vet du vägen till det här hotellet?”.

Det är inte bara svenskan som gått åt det hållet i utvecklingen utan flera andra språk utvecklas åt samma håll även om det kan finnas lokala avvikelser. Allt eftersom vi reser och träffar människor från olika kulturer och religioner skapas en annan uppfattning och förståelse för människor. Språk blandas dessutom och många internationella uttryck går att hitta i språk runt om i världen. Allt eftersom människor reser blir många dessutom bättre på engelska och övriga språk. Kommunikation mellan två människor från olika länder är inte omöjligt idag. Skulle personerna ändå inte kunna prata med varandra finns det tolkservice, appar och mycket annat att ta till vilket också hjälper till att utveckla människors kunskaper.

Det digitala språket

Det digitala språket

Ett annat språk som utvecklas i hög fart är det digitala språket där många kommunicerar med förkortningar och olika emojis. Att kommunicera med varandra i bilder är inte längre något konstigt, inte ens i mer formella sammanhang. Digitalt språk anses vara något svårare än det talade språket eftersom det utelämnar mycket till läsaren att själv tolka. När två människor talar med varandra utnyttjar de både tonläge och kroppsspråk för att förstärka och lyfta viktiga delar i ett samtal. I en skriven text finns inte något sådant och mottagaren kommer själv avgöra om avsändaren skämtar eller är väldigt allvarlig. Det kan dock lättas upp genom användning av emojis i texten som blivit en förlängning eller ett typ av komplement till det som inte syns i en text som ska läsas och tolkas på en skärm.

Både resor och det digitala språket utvecklar hur människor kommunicerar med varandra på både lång och kort sikt. Längre fram är det inte osannolikt att allt mer internationella uttryck finns i flera olika språk då det är så lätt att kommunicera med personer som bor i andra länder. Tidigare kunde det krävas att brev skickades och svarstiderna var väldigt lång. Idag är hela världen endast ett knapptryck bort och det går att hela tiden vara uppdaterad i vad som händer. Bara de senaste 20 åren har den digitala utvecklingen gått snabbt och utmanat hur vi kommunicerar med varandra. Hur det kommer att påverka språkutvecklingen på lång sikt är det ingen som kan säga idag, men det kommer med största sannolikhet påverka hur språket ser ut i framtiden.