Det finns inga exakta levnadsår för Erasmus av Rotterdam men han tros ha fötts i Rotterdam år 1466 och att han dog i Basel åt 1536. Han och hans studier runtom Europa är det som skapat själva idén kring det utbytesprogram som finns i EU idag med hans namn. Vi ska här fördjupa oss lite i vem han var för att få en bild av bakgrunden till stipendiet.

Vem var Erasmus av Rotterdam

Erasmus av Rotterdam var en humanist från Nederländerna som ville förena bildningen från antiken med vår kristna tro. Erasmus tros ha döpts efter helgonet med samma namn. Han förknippas med staden Rotterdam men i själva verket levde han bara där i fyra år. Man vet egentligen inte mycket om Erasmus liv mer än svepande beskrivningar och några bitar från det han själv skrivit i texter. Han ska ha hetat Gerrit Gerritszoon innan han blev Desiderius Erasmus. Man tror att en stor del till att inget finns fört i böcker om honom beror på att hans föräldrar inte var lagligen gifta. Hans far, Roger Gerard vet man var präst men om hans mor, Margaret, finns ingen information att hitta förutom att hon var dotter till en läkare och arbetade som hushållerska hos Roger Gerard. Erasmus båda föräldrar dog i pesten år 1483. Erasmus hamnade då under kyrkans vingar och fick på det sättet en gedigen utbildning. Han fick lära sig att ha ett gott förhållande till Gud och allt vad kyrkan lärde men kom senare att avsky de undervisningsmetoder och regler som användes. Detta tros vara anledningen till hans filosofi och arbete med att förändra kyrkan.

Erasmus studier

Erasmus gick 1492 i kloster på grund av hans dåliga ekonomi och klarade sig mycket bra där och vigdes sedan vid 25 års ålder till präst. Man kan inte hitta något som tyder på att han arbetat som präst någon längre tid därefter men även här kan man se saker i hans senare kyrkliga reformer som härrör från hans egen erfarenhet. Erasmus jobbade några år efter klostertiden som sekreterare åt biskopen av Cambrai tills han 1495 åkte till Paris för att studera. Universitetet i Paris var då ett stort centrum för de filosofer som ville förändra och utveckla kyrkan. Han studerade sedan i England, Leuven och Basel. Det var under hans tid i England som han stiftade bekantskap med flera av de män som senare var stor del i den förändring som Erasmus kom att arbeta för inom kyrkan. Erasmus arbetade även som lärare en tid i England och undervisade då i teologi.

Erasmus lämnar England

När han lämnade England valde han att studera grekiska för att kunna läsa Bibeln och ta del av äldre källor inom teologin. Erasmus valde att aldrig ta en anställning på något av de ställen där han studerade eller undervisade, detta för att det var viktigt för honom att han ansågs vara en forskare oberoende av andras medel. Erasmus spenderade även tid i Italien innan han hamnade i Leuven där han mötte fientligt inställda tankar och människor. Här var man inte mogen att se en reform av gammalt tankegods och humanism. Här hade man börjat arbeta emot Luther och hans tankar så här blev det konflikt när Erasmus började försvara Luther. Erasmus drog så vidare till Basel där han kände att det var öppnare och mer frispråkigt för honom att uttrycka sina åsikter. Han fortsatte troget den katolska kyrkan men kritiserade de delar som han ansåg komma från vidskepligheter från medeltiden. Erasmus kom senare att bli navet i ett brevväxlande mellan mer än fem hundra av den tidens största tänkare inom politik och filosofi och en av de filosofer som än idag hör till de mest kända.