Kulturkrockar

Att bege sig till ett annat land för att studera kan vara ett äventyr. Man kan försöka sätta sig in i den situation en ung kille eller tjej hamnar i när de kommer till vårt land och får uppleva vårt sätt att leva och upptäcka våra traditioner. Vi har seder och traditioner i Sverige som inte finns i något annat land, eller annars väldigt sällsynta. Tre saker man snabbt kommer att tänka på är vårt midsommarfirande, surströmmingspremiären och sportlovet. Midsommarfirandet är på sätt och vis unikt, tänk bara på de lekar och sånger man sjunger när man dansar runt en jättelik fallossymbol som är nedstucken i jorden. Surströmmingen är i och för sig, till huvuddelen, en företeelse med epicentrum längs den norrländska kusten men som har nått ganska stor spridning i mellansverige. Att svensken dricker ren sprit, äter tunnbröd med rå lök och fermenterad fisk måste te sig ganska lustigt för exempelvis en amerikan. Sportlovet har i och för sig en motsvarighet i det amerikanska ”springbreak” Skillnaden är att svensken åker till fjällen för att åka skidor medan amerikanaren solar och badar.

Universiteten och olika former av utbyten

Utbildningsmässigt står sig de svenska universiteten och högskolorna bra i jämförelse med övriga Europa och andra industriländer. Vi har läkarutbildningar och forskning i världsklass. Men hur gör man som studerande om man vill komma som utbytesstudent till Sverige? Vilka vägar kan man gå? Inom EU har vi Erasmusutbytet, Erasmus står för: European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. Det är ett internationellt system, inom EU, som syftar till ett underlättande och ger en större möjlighet för unga studenter att studera i ett annat EU-land. Studerande som kommer från ett icke EU-land vänder sig oftast direkt till våra högskolor eller ibland kommer de direkt via sina egna studieinstitut.

En utbytesstudents reflektioner

En ung studentska från Australien har i ett uppmärksammat blogginlägg förklarat varför hon valde Sverige som land att studera i och inget annat. Hennes berättelse är målande och lång men man kan definitivt se och förstå kärnpunkterna i det hela, en stor igenkänningsfaktor. Hon har listat anledningarna och rangordnat dem från ett till sex. Den första anledningen är det som i Sverige kallas ”FIKA”. Hon menar att just den företeelsen är något unikt och uppfräschande. Det handlar inte bara om att dricka en kopp kaffe utan även om allt annat som en fikarast innebär med alla rutiner runt omkring. Den andra anledningen är det svenska språket, ett helt unikt språk som bara tio miljoner i hela världen behärskar. Tredje anledningen till att välja Sverige är att svenskarna är mycket duktiga på engelska. Det gäller allt ifrån den lokala byakiosken till föreläsningar på universitetet. Fjärde anledningen är att utbytesstudenten blir självständig i ett land som Sverige eftersom att svensken som regel är lite tillbakadragen och det leder till att studenten tvingas agera mer än vanligt. Den femte anledningen är att den svenska tonåringen ges väldigt mycket frihet under ansvar. Studenten har möjlighet att njuta av livets goda så länge studierna inte blir eftersatta och att den frihet under ansvar som getts inte missbrukas. Den sjätte och sista anledningen till att välja Sverige är att jämställdhetsarbetet kommit väldigt långt. Det är ett rättvist land med många möjligheter där allemansrätten sticker ut som kronan på verket.