Att studera språkvetenskap

Det finns många fördelar att intressera sig för språk och idag är det inte alls ovanligt att vilja kunna prata flera språk flytande. Möjligheterna blir många när man kan flera språk så som att det blir betydligt smidigare  att resa, det blir enklare att skaffa nya kontakter och dessutom har studier visat  att man faktiskt blir smartare av att lära sig flera språk vilket förstås inte är helt dumt. Är intresset för språk stort så kan en god idé vara att studera språkvetenskap men vad innebär det egentligen att studera just språkvetenskap och vad kan man arbeta med efter avslutad utbildning? Kort så kan man beskriva att Språkvetenskap handlar om att gå djupt in i ett språk och bland annat ta reda på vad det innebär att tala ett språk, hur språk uppstår och hur barns språkutveckling går till.

Ett huvudspråk

Den som väljer att studera språkvetenskap bör ha ett stort intresse för språk och ha målet att arbeta med språk efter avslutad utbildning alternativ studera vidare på avancerad nivå (exempelvis masterprogram). Studerar man språkvetenskap på universitetet så studerar man under sex terminer vilket motsvarar 180 högskolepoäng. Under första terminen så får man lära sig allmänt om språkvetenskap vilket är en bra grund att ha inför resten av utbildningen. Under andra terminen väljer man nämligen ett huvudspråk vilket man läser antingen tre eller fyra terminer, beroende på vilket språk man valt. Vilket språk man kan välja som huvudspråk kan variera något beroende på vilken skola man läser sin utbildning på. Därför är det naturligtvis viktigt att kolla upp  vilka språk det är som erbjuds att ha som huvudämne innan man söker utbildningen. Det som är så bra med att studera språkvetenskap är att på de flesta utbildningarna är det möjligt att bygga upp utbildningen lite så som man själv vill ha den. Det innebär bland annat att man väljer det huvudspråk som man vill studera samtidigt som man också får chansen att få hög kompetens inom ett biområde. Efter avslutad utbildning så kommer man ha kompetens hög nog att arbeta inom många olika arbetsområden så som språkvetare, redaktör, tolk eller varför inte översättare. Vill man istället studera vidare inom sitt huvudspråk så är det fullt möjligt att göra det på avancerad nivå vilket då kan leda till en masterexamen. Vill man bli lärare inom sitt huvudspråk så kan man istället bygga på med en lärarutbildning och då bli ämneslärare i sitt valda huvudspråk. Är drömmen däremot  att bli språkforskare så bör man efter sin masterexamen söka doktorandtjänst för att bli språkforskare eller alternativt lärare på universitetet. Möjligheterna blir många för den som väljer att studera språkvetenskap så vill man på ett eller annat sätt arbeta med språk vare sig det handlar om att man vill jobba som redaktör på en tidning, bli tolk, språklärare eller språkforskare så är språkvetenskap första steget som man behöver ta. Genom att läsa språkvetenskap så får man en bred grund som kommer vara mycket betydelsefull om man i framtiden vill arbeta med just språk.

Ett huvudspråk
Ett huvudspråk