Erasmus av Rotterdam

Det finns inga exakta levnadsår för Erasmus av Rotterdam men han tros ha fötts i Rotterdam år 1466 och att han dog i Basel åt 1536. Han och hans studier runtom Europa är det som skapat själva idén kring det utbytesprogram som finns i EU idag med hans namn. Vi ska här fördjupa oss lite […]