Erasmus – studier och praktik i Europa, del 1

Utbytesprogram för europeiska studenter Det välkända och välmeriterade studieprogrammet Erasmus ger dig som euroepisk student möjlighet att studera utomlands. Erasmusprogrammet har även en praktikdel för ungdomar som vill göra sin praktik någonstans ute i Europa. Mellan tre och tolv månader finns det möjlighet att studera på ett europeiskt universitet. Samma villkor gäller som för de […]

Yrkesvalet börjar redan som barn

Idag är det väldigt vanligt att man efter avklarat gymnasium fortsätter till studier på universitet eller högskola. För bara 20 år sen var det betydligt mer ovanligt och ytterligare 20 år tillbaka så var det en minoritet som gick vidare i studier efter gymnasiet. Än längre tillbaka så var även gymnasiet ovanligt.

Erasmus av Rotterdam

Det finns inga exakta levnadsår för Erasmus av Rotterdam men han tros ha fötts i Rotterdam år 1466 och att han dog i Basel åt 1536. Han och hans studier runtom Europa är det som skapat själva idén kring det utbytesprogram som finns i EU idag med hans namn. Vi ska här fördjupa oss lite […]