Språkresor

Det kan kännas stort att ta steget att välja utlandsstudier i ett helt år innan man provat på. Det bästa sättet att testa hur det är att läsa utomlands är språkresor. Du kan då känna efter hur det känns att läsa utomlands under en kortare period för att lättare kunna avgöra om det är något […]

Vem får stipendium?

Kan vem som helst söka stipendier? Gäller samma regler för gymnasiet som för de som redan läst på universitet? Kan man tjäna på sina utlandsstudier? Frågorna är många när det gäller utlandsstudier och hur man på olika sätt kan finansiera detta. Vi ska ta upp några exempel på vad man kan göra i olika situationer, […]

Stipendier och fonder för utlandsstudier

För de allra flesta krävs det lite ekonomisk hjälp för att klara av att åka utomlands för att studera. Även om man inte har de ekonomiska förutsättningarna för att bara dra iväg och studera på valfritt ställe i en termin, ett år eller mer så ska man inte misströsta, alla har möjligheten men det kan […]

Att vara utbytesstudent i Sverige

Kulturkrockar Att bege sig till ett annat land för att studera kan vara ett äventyr. Man kan försöka sätta sig in i den situation en ung kille eller tjej hamnar i när de kommer till vårt land och får uppleva vårt sätt att leva och upptäcka våra traditioner. Vi har seder och traditioner i Sverige […]

Att studera i USA

USA har världens största internationella student-befolkning, med mer än 1.000.000 studenter som valt att bredda sin utbildning och skaffa livserfarenhet i USA. Nästan fem procent av alla studenter som är inskrivna på högskoleutbildning i USA är internationella studenter, och siffrorna växer. Från och med mitten av 1950-talet, när internationell studieanmälan bara nådde 35.000, har den […]

Erasmus – studier och praktik i Europa, del 2

Det är möjligt att som tillägg till stipendiet få extramedel om man uppfyller vissa kriterier. Detta skall anmälas i ansökan som görs i MoveOn som det Internationella kansliet sedan granskar och återkopplar till den sökande. De studenter som har sitt barn med sig under ett Erasmusutbyte kan få ett speciellt tillägg som kallas ”Top Up”. […]

Erasmus – studier och praktik i Europa, del 1

Utbytesprogram för europeiska studenter Det välkända och välmeriterade studieprogrammet Erasmus ger dig som euroepisk student möjlighet att studera utomlands. Erasmusprogrammet har även en praktikdel för ungdomar som vill göra sin praktik någonstans ute i Europa. Mellan tre och tolv månader finns det möjlighet att studera på ett europeiskt universitet. Samma villkor gäller som för de […]