Mest Användbara Språk Att Lära Sig

Att lära sig ett nytt språk kan vara både givande och användbart. Ju vanligare språket är, desto mer användbart blir det att lära sig det. Om du exempelvis lär dig mandarin så kan du tala med ungefär en sjättedel av världens befolkning. Engelska är så klart användbart eftersom det studeras som andraspråk i många delar av världen. Följande är lite grundläggande information om de mest talade språken i världen.

Fortsätt läsa ”Mest Användbara Språk Att Lära Sig”

Vem får stipendium?

Kan vem som helst söka stipendier? Gäller samma regler för gymnasiet som för de som redan läst på universitet? Kan man tjäna på sina utlandsstudier? Frågorna är många när det gäller utlandsstudier och hur man på olika sätt kan finansiera detta. Vi ska ta upp några exempel på vad man kan göra i olika situationer, om man redan läst på universitet här i Sverige och vill fortsätta utomlands eller om man vill åka direkt före eller efter gymnasiet.

Fortsätt läsa ”Vem får stipendium?”

Stipendier och fonder för utlandsstudier

För de allra flesta krävs det lite ekonomisk hjälp för att klara av att åka utomlands för att studera. Även om man inte har de ekonomiska förutsättningarna för att bara dra iväg och studera på valfritt ställe i en termin, ett år eller mer så ska man inte misströsta, alla har möjligheten men det kan krävas lite mer ansträngning för att nå sitt mål.

Fortsätt läsa ”Stipendier och fonder för utlandsstudier”

Att vara utbytesstudent i Sverige

Kulturkrockar

Att bege sig till ett annat land för att studera kan vara ett äventyr. Man kan försöka sätta sig in i den situation en ung kille eller tjej hamnar i när de kommer till vårt land och får uppleva vårt sätt att leva och upptäcka våra traditioner. Vi har seder och traditioner i Sverige som inte finns i något annat land, eller annars väldigt sällsynta. Tre saker man snabbt kommer att tänka på är vårt midsommarfirande, surströmmingspremiären och sportlovet. Midsommarfirandet är på sätt och vis unikt, tänk bara på de lekar och sånger man sjunger när man dansar runt en jättelik fallossymbol som är nedstucken i jorden. Surströmmingen är i och för sig, till huvuddelen, en företeelse med epicentrum längs den norrländska kusten men som har nått ganska stor spridning i mellansverige. Att svensken dricker ren sprit, äter tunnbröd med rå lök och fermenterad fisk måste te sig ganska lustigt för exempelvis en amerikan. Sportlovet har i och för sig en motsvarighet i det amerikanska ”springbreak” Skillnaden är att svensken åker till fjällen för att åka skidor medan amerikanaren solar och badar.

Fortsätt läsa ”Att vara utbytesstudent i Sverige”

Att studera i USA

USA har världens största internationella student-befolkning, med mer än 1.000.000 studenter som valt att bredda sin utbildning och skaffa livserfarenhet i USA. Nästan fem procent av alla studenter som är inskrivna på högskoleutbildning i USA är internationella studenter, och siffrorna växer. Från och med mitten av 1950-talet, när internationell studieanmälan bara nådde 35.000, har den internationella utbildningen i USA kommit långt.

Fortsätt läsa ”Att studera i USA”

Erasmus – studier och praktik i Europa, del 2

Det är möjligt att som tillägg till stipendiet få extramedel om man uppfyller vissa kriterier. Detta skall anmälas i ansökan som görs i MoveOn som det Internationella kansliet sedan granskar och återkopplar till den sökande. De studenter som har sitt barn med sig under ett Erasmusutbyte kan få ett speciellt tillägg som kallas ”Top Up”. Tillägget är för närvarande 200 euro i månaden. Studenter som har funktionsnedsättningar i form av psykiska-, fysiska- och neuropsykiatriska funktionshinder kan få ersättning för de eventuella merkostnader som detta medför. Det internationella kansliet utlyser även ett resebidrag på 2000 kronor till alla studenter som tar tåget till sin studieort. Pengarna kan dels användas till en enkel biljett såväl som en delbetalning till ett tågluffarkort. Om man använder detta resealternativ måste studenten tänka på att se över sin reseförsäkring. Kammarkollegiets försäkring gäller bara för ”så kort resetid till studieorten som möjligt”.

Fortsätt läsa ”Erasmus – studier och praktik i Europa, del 2”